Üniversitelerde Türban Serbestliği

Üniversitelerde başörtüsü/türban serbestliği, Cumhuriyet\’e meydan okumaktır, hiçkimsenin yararına değildir ve toplumsal barışı bozar diyor Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği:

Türk halkı, bir grup egemen erkeğin, kadınların başörtüleri üzerinden yandaş kazanma yarışlarını ve cumhuriyet kazanımlarını kaybetme tehlikesini göremeyen sözde demokratları hayret ve ibretle seyretmektedir.

Yasalara uymayan, çocuk yaşta başları örtülerek militanlaştırılmış bir grup için ANAYASAYI değiştirmek hak ve cesaretini, \”çoğunluğum, her istediğimi yaparım\” diyerek ve aynı pastadan pay almayı uman MHP\’yi de yanına alarak AKP hükümeti nasıl gerçekleştirmeye kalkar?

Düşledikleri Anayasaya, \”ahlaka ve devrim ilkelerine aykırı olmamak\” gibi bir makyaj yaparak ne gibi bir kargaşaya öncülük ettiklerinin dileriz en kısa zamanda farkında olurlar. Devrim ilkeleri derken Atatürk\’ün devrim ve ilkelerini kast ediyorlar ise bu yeni düzenlemeyi niye yapıyorlar?

Ülkemizin sayısız yaşamsal sorunları varken, okuma yazma bilmeyen 6 milyon kadın, her yıl okula gönderilmeyen 2 milyon kız çocuğu varken bunlara çözüm üretme dururken kadınların tek sorunu başörtüsüymüş gibi düzenlemeler yapmak eski deyimle, abesle iştigal etmektir.

Toplumun birçok kesiminin tüm uyarılarına karşın yapılan bu düzenleme Cumhuriyetimizin temel değerlerine meydan okumaktır.

Cumhuriyet\’e meydan okumak hiçkimsenin yararına değildir ve toplumsal barışı bozar.

Leave a Comment