Maliye\’nin Sitesinden Vergi İtirafı!

Gelirler kontrolörlerinin verdiği tarihi kararı duymayan kalmadı. Unutulacak gibi bir rakam değil ama ben yine de tekrarlayayım. Kontrolörler Doğan TV Holding\’e 8 Eylül\’de 3.8 milyar liralık vergi ve cezasını tebliğ etti.
Finans muhabirliğinden geldiğim için rakamlarla aram iyidir ama vergi işinden çok anladığımı söyleyemem. Bu yüzden konuyu iyi bilen uzmanların yazılarını dikkatlice okudum. Doğan Yayın Holding\’in açıklamasındaki noktalara en şüpheci gözle bakıp anlamadığım noktaları uzmanlara sordum. Kararımı, bu kararı almama neden olan resmi evrakı biraz sonra açıklayacağım. Ancak önce izin verin kahramanı yönetmen Sinan Çetin olan, ABD\’de yaşanan bir olayı aktarayım:

Sinan Çetin, ABD\’de kiralık bir araçla yollara düşer. Bir ara fark etmeden kırmızı ışıkta geçer. Polisin anında arkasında bitmesiyle bu sahnelerin sadece Hollywood filmlerinde yaşanmadığını anlar. Çalan siren üzerine Sinan Çetin aracını yana çeker. Polis yine tıpkı filmlerde olduğu gibi ön cama yaklaşır ve belgeleri ister. Sinan Çetin belgeleri verirken problemin ne olduğunu sorar. Polis kırmızı ışıkta geçtiğini söylediğinde hemen itiraz edip, \”Kırmızı ışık normal. Biz Türkiye\’de kırmızı ışıkta geçer, yeşil ışıkta dururuz. Problem yok\” der. Polis ısrarla kendisine yanlış yaptığını, kırmızı ışıkta geçmenin ABD\’de yasak olduğunu söylemesine rağmen Sinan Çetin yılmaz. Israrlı bir şekilde tekrar tekrar Türkiye\’de trafik kurallarına göre kırmızı ışıkta geçildiğini, yeşil ışıkta durulduğunu söyler. Sonunda polis pes edip kendisini bu seferlik affettiğini belirtir. Bundan sonra ABD\’de kırmızı ışıkta geçmemesi gerektiğini de Çetin\’e sıkı sıkı tembihler. Sinan Çetin trafik cezasından yırtmıştır.

Çetin\’in hikâyesi böyle. Şimdi dönelim rekor vergi ve cezasına.. Tüm incelemelerimden sonra kesin kanaatim o ki Doğan TV Holding, yeşil ışıkta geçmiş. Fakat ilginçtir; bu sefer polis, yani kontrolörler, Türkiye\’de kırmızı ışıkta geçmek gerektiğini, yeşil ışıkta geçmenin yasak olduğunu savunuyor. Ceza makbuzuna yazdıkları rakam daha da anormal. Otomobilin fiyatının kat kat üstünde para istiyorlar!

Şükrü Kızılot, Veysi Seviğ ve Bumin Doğrusöz gibi vergi dünyasının duayenleri tebliğ edilen vergi ve cezasıyla ilgili düşüncelerini okurlarıyla paylaştı. Yazılarından çıkan sonuca göre kontrolörlerin iştirak satışına KDV istemesi, ilmühaberi hisse senedi gibi kabul etmemesi ve Kurumlar Vergisi istisnasının olamayacağını iddia etmesi vergi kanunlarına göre yanlış. Kanunlar böyle diyor. Ama benim için en önemli nokta bu konunun yanlış olduğunu Maliye Bakanlığı\’na bağlı kuruluşların kendi internet sitelerinden bizzat kendilerinin itiraf etmesi. İşte bana \”kesin yeşil ışık\” dedirten Maliye\’nin mükelleflerine verdiği cevaplar:

Adres 1: http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/kdv/ornek195.htm

T.C. Maliye Bakanlığı İstanbul Defterdarlığı Katma Değer Vergisi Gelir Müdürlüğü, bir mükellefin sorusu üzerine 7 Kasım 2001 tarihli yazısında özetle diyor ki, \”3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu\’nun 17/4-g maddesine göre külçe altın, döviz, para, damga pulu, harç pulu, değerli kâğıtlar, taşıt pulu, hisse senedi ve tahvil teslimlerinin Katma Değer Vergisi\’nden istisna olduğu belirtilmiştir. Buna göre …. ortaklık payının (hisse senedi ilmühaberi) satışı Katma Değer Vergisi\’ne tabi olmayacaktır.\”

Adres 2: http://www.avdb.gov.tr/y/mukteza/muktezadetay.asp?id=106129

Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü, mükellefin sorusunu cevaplıyor. Cevap metinlerinin konu bölümünde \”Hisse senedi yerine geçen ilmühaberlerin satışının KDV\’ye tabi olup olmadığı\” yazıyor. Yazının en önemli bölümü şöyle: \”Geçici ilmühaberler anonim şirketler tarafından hisse senetlerinin yerini tutmak amacıyla çıkartılan menkul kıymetlerdir. Sahiplerine genel kurul toplantılarına katılmak, oy kullanmak, kâr payı almak gibi pay sahipliği haklarını kazandıran ilmühaberler, ilgili anonim şirketçe hisse senetleri düzenlenip ortaklara teslim edildiği anda geçerliliğini kaybetmektedir. Buna göre şirketinizin sahibi olduğu, ………\’ne ait hisse senedi yerine geçen ilmühaberlerin satış işlemi Katma Değer Vergisi\’nden istisna olup, düzenleyeceğiniz faturada Katma Değer Vergisi hesaplanmaması gerekmektedir.\”

Adres 3: http://www.bmvdb.gov.tr/ozelgeler/2007/kvk/22480.htm

Gelir İdaresi Başkanlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı\’nın (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) yine bir mükellefe verdiği cevap. Konu: Şirketin ortak olduğu şirkete ait hisseleri yine ortağı bulunduğu başka bir şirkete devretmesinin \”hisse değişimi\” olup olmadığı. Cevap özetle şöyle: \”Bu hükme göre yapılan işlemin hisse değişimi olarak kabul edilebilmesi için aşağıda belirtilen koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir: Devralan kurumun sermaye şirketi olması, iştirak hisseleri devredilen kurumun sermaye şirketi olması, devralan kurumun tam mükellef olması, devralan kurumun diğer şirketin hisselerini yönetim ve hisse senedi çoğunluğunu elde edecek şekilde devralması, iştirak hisseleri devredilen kurumun ortaklarına devralan kurumun kendi sermayesini temsil eden iştirak hisselerinin verilmesi gerekmektedir.\”

İşte böyle… Türkiye\’de binlerce muhasebeci, mali müşavir, yönetici ve patron vergi kanunlarına baktı, yetmedi resmi kurumların yukarıdaki müktezalarına (örnekli açıklama) baktı, binlerce işlem yapıp yeşil ışıkta geçti. Ama polis Doğan TV\’yi yeşil ışıkta yakaladı. Ya kırmızı ışıkta yakalasaydı?

Leave a Comment