Protokole Girdim Diye Sevinenlere

Protokol dilimize eski Latince ve Yunanca\’dan geçme bir sözcük! Daha doğrusu: Proto ve Kolos sözcüklerinin birleşmesinden türeme bir deyim… Sözcük anlamıyla Proto birinci demek. Kolos ise götün çoğulu oluyor. Sözcük anlamlarını birleştirdiğimizde ise deyimin tam karşılığı olan Önde Gelen Götler olarak karşımıza çıkıyor. Kolos sözcüğünün zamanla çoğul eki olan os deyimden atılmış, geriye Protokol yani önde gelen göt lafı kalmış. Toplum içinde yükselip de protokole giren bazılarının zamanla götünün kalkması da bundandır.

Leave a Comment