Aganın Garısı İşini Bilir

Muhteşem içerik geldi yine..

Güneydoğu anadolu\’nun ağalık düzeni süren bölgelerinde bir derdi olan veya başı sıkışan herkes dogru agaya koşar. Çünkü Ağa güçlüdür, beceriklidir, herşeyi bilir. Küçük Reso\’nun da kamışına su yürümüş (siz şimdi bunu bilmez, anlamazsınız: yani Reso ergenliğe erişmiş). Ama bu farkında değil aleti devamlı şişiyor ağrıyor.. Hastalandıgını sanmış ve dogru Ağa\’ya koşmuş. Kapıyı açan Ağa\’ya aletini göstererek ağlamaklı bir sesle:

— Agam bu şişti, inmir!.

demiş. Ağa da durumu hemen anlamıs. İçerden buz almış ve Reso\’nun alete buzu bir güzel basmış. Buzun etkisiyle ağrı ve şişlik kalmamış. Reso rahatlamış ve mutlu bir şekilde eve dönmüş. Ama ertesi gün yine aynı dert: yine şişlik, yine ağrılar… Tekrar Ağa\’ya koşmuş. Yine buz faslı… Ertesi gün tekrar ağrı ve şişten şikayetle Ağa\’ya koşmuş, kapıyı çalmış. Bu kez Ağa\’nın karısı açmış kapıyı.

— Abla Agam evde yoh midur?
— Yoktur ula ne yapacahsın Aga\’yı?.

Reso, bu kez Aga\’nın karısına aleti işaret ederek sızlanmış:

— Abla şişti. İnmir!.

Abla durumu anlamış ve Reso\’yu içeri almış 🙂 . Reso\’nun aletini bir güzel indirmiş ve göndermiş. Reso, bu tedavi yönteminden oldukça memnun kalmış ve hemen ertesi gün yine dayanmış Aga\’nın kapısına. Kapıyı bu kez Aga açıp:

— Yine ne var ula?
— Aga\’m, abla yohtur?.
— Ablayı ne yapacaksın ula pok yiyen?!.
Reso, aletini işaret ederek:
— Vallah Aga\’m o senden eydir. O hem şişini indirir. Hemde iltihabını alir!!!

Valla cidden yani şişti, inmir..

Leave a Comment