Tag Archives: Banu AVAR

Soros Darbelerini Halk Devrimi Sanmak!

\"\"\’Kuzey Afrika halkları ayakta!\’ \’Tunus 23 yıllık iktidara son verdi!\’

Başkan Obama durumu değerlendirdi: \’Tunus halkı gurur ve cesaretini gösterdi!\’

Ardından H. Clinton ekledi: \’Tunus halkının kararlı mücadelesi, diğer Ortadoğulu liderlere bir uyarı niteliğinde!\’

Derken Mısır karıştı. Batı basını iri puntolarla yazdı:

\’Mısır halkı Mübarek\’i def\’etmek üzere!\’

Batı basını büyük gümbürtüyle Tunus ve Mısır\’ı manşetlere taşıyor. \’Kendiliğinden bir halk hareketi\’ (Spontan) oluşunun üzerine basıyor…

Türkiye\’de birçok aydın, Wiki sızıntılarda olduğu gibi olanları HAYRA YORUYOR!

Tek Dünya Devletçiler\’i derinden memnun eden Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerindeki bu kargaşa nasıl oluyor da HAYRA yoruluyor? Biz ŞER kısmına bakalım..

Şablona bakın! Yasemin Sedir, Gül, Lale!

Gürcistan, Sırbistan, Ukrayna, Polonya, derken şimdi de Tunus ve Mısır…

Hepsi aynı adımları izledi.. şablon hiç değişmedi..

Tunus\’daki ayaklanmaya verilen ad bile, Soroscu bir darbenin izi.

Yasemin, Sedir, Gül, Lale vs vs \’devrimleri\’!

Bunlar, Amerika\’nın milli istihbarat teşkilatına bağlı hedef ülkeleri ayaklandırma, kaos yaratma ve fonlama merkezi NED (National Endowment for democracy) ve Soros\’un Açık Toplum Vakfı (Open Society Foundation) imzalı…

Turuncu şablon, her ülkede KAOS YAPILANDIRMA operasyonuyla gelişti…

KAOS önce ekonomiye yerleşecek, kör topal giden karma ekonomide devletin yeri yokedilecek, tüm KİT\’ler özelleşecek, İMF Uluslararası para Fonu Stand –by larla hedef ülkelerin gırtlağına çökecekti.

Mısır\’da da Tunus\’da da diğer bölge ülkelerinde de tüm fabrikalar küresel sermayenin eline geçecek,üretim azalacak, fiyatlar rekor seviyeye çıkacak, işsizlik tavan yapacaktı.

Ekonomik KAOS yapılandırmak, hedefe giden yolda ÖN ŞARTTI:

Hedef ülkelerde Batıya bağlı yönetimler ve yönlendirici elit aşırı zenginleşecek, halk giderek açlıktan ölecekti..

Soroscu \’sivil ağlar\’ sendika, medya ve eğitim sistemine sızacaktı… Halk 90\’lardan beri hedef ülkelerin kılcal damarlarına girecek, batı işbirlikçisi hükümetlerce tüm milli kurumları tahrip eden bir süreç başlayacaktı…

Bu sürecin en bariz yanı, işsiz, aç yoksul yığınlara SADAKA dağıtılması, ve üst tabakanın SATIN ALINMASIYDI. Son on yılda Tunus\’da ve Mısır\’da ve benzer ülkelerde İNSAN HAKLARI AKTİVİSTLERİ ve \’sol\’ görünümlü \’muhalif\’den geçilmiyordu. Hepsi batı tarafından fonlanıyordu…

Belge mi? Tunus\’dan geliyor.

DOLAR\’ı takip edin!

Özgür Düşünce için El Cahid Forumu (AJFFT) 2009\’da 131.000 Dolarlık NED fonu

Kendini \’demokrasi kültürü\’nü Tunus gençliği arasında yaymakla yükümlendiren bu grup

İslam üzerine konferanslar düzenliyor, \’liderlik\’ kursları veriyor, \’yerel gençlik projelerine\’ maddi destek sunuyordu!

Eğitimi Güçlendirme Derneği (APES): 2009\’da 27.000 dolarlık NED desteğine mazhar olmuştu. Tunus\’da İlk öğretim öğretmenlerine \’demokrasi\’ kültürü aşılamıştı!

Muhammed Ali Eğitim, Araştırma merkezi (CEMAREF) Aynı yıl NED\’den 33.500 dolar fon almıştı. Genç Sivil grubun 10 kişilik çekirdek kadrosunu eğitmiş, yaşları 20-40 arasında değişen 50 kişilik \’aktivist\’in yerel gezilerini desteklemişti.

Benzer şekilde Tunuslu gazeteciler, akademisyenler, hukukçular, sendikacılar, insan hakları dernekleri, Tutuklular için Af dernekleri her yıl yüzlerce bin dolar fonla ödüllendirilmişlerdi.

(bkz: http://www.ned.org/where-we-work/middle-east-and-northern-africa/tunisia)

Son 10 yılda tüm Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde Ortadoğu işbirliği Girişimi (Middle East Partnership Initiative), \’Amerikan demokrasisi\’ni yaymak için resmi ve sivil, gizli ve açık ajanlarıyla harıl harıl çalışmaktaydı.

Vakit gelince aç yoksul ve kafası karıştırılmış insanlar, \’eğitilmiş\’ liderlik kurslarından geçmiş yerel birimler tarafından yönlendirilecek, halkın öfke ve isyanı, küresel çıkarlar çerçevesinde değerlendirilecekti..

Yoksa neden tüm CFR medyası teneke çalıp oynasındı ki!

Obama , Clinton ve Soros\’un yüzünde neden güller açıyordu?

Neden Şimdi!?

Bu ülkelerde yıllardır kıyamet kopuyordu.

Aralık 2006\’dan beri sayıları yüz binleri bulan bir işçi hareketi Mısır\’ı sarsıyor ve dünya basını bundan hiç sözetmiyordu. Haberler tek bir satırla bile BBC, CNN de yeralmamıştı.

TRT\’de Sınırlar Arasında programı için Kahire\’deyken, ABD istihbaratı ve Vatikan ile ilintili hem \’gazeteci\’ (daha önce Sudan\’da bir kilise aktivisti!) Liam Stack ile röportaj yapmıştım: Görüşü ilginçti: Eğer grev dalgası Ortadoğu\’daki diğer ülkelere sıçrarsa bu felaket olurdu…O nedenle batılı haberciler sessizdi.

Konuştuğum grevci işçiler, ne batıdan, ne sendikalardan ne de Müslüman kardeşler\’den en ufak bir destek alınmadan işçi hareketinin olgunlaştığını söylemişlerdi.. (Bkz: Böl ve Yut: Mısır bölümü)

Çoğu derhal içeri atılmış, dışarıdaki işçi liderleri, her an başlarına bir şey gelebileceği için grev ve yürüyüş filmlerini bana teslim etmişlerdi. Sınırlar Arasında\’da yayınlamıştık.

Benzer durum, Ürdün, Yemen, Cezayir, için de geçerliydi.

Halk ayaktaydı. Büyük yürüyüşler, grevler, sokak çatışmaları oluyor, batılı siyasiler ve medya üç maymunu oynuyordu…

2011\’e adım atarken düğmeye basıldı! İri puntolarla Tunus, Cezayir, Mısır, Yemen, Ürdün manşetlerde!

Bu ülkelerin her birinde ABD\’nin 20-30 yıldır desteklediği baskıcı liderler var. Orduları ABD\’den büyük maddi destek alıyorlar…

ILIMLI İSLAM teorisyeni Daniel Pipes Washington Post\’da yazıyor:

\’Tunus\’daki gibi nispeten kansız, kolay bir darbe, diğer İslam ülkelerinde diktaların yıkılmasına yardımcı olabilir!\’

Acaba bu coğrafya için \’Tek çözüm Ilımlı İslamdır!\’ diyen Pipes, geleceğe dair ipuçları mı sunuyor?

\’Yeni Ortadoğu\’ inşası

Göya \’kendiliğinden\’ halk hareketleri ile ABD 2006\’da Lübnan\’da açıkladığı YENİ ORTADOĞU\’yu mu inşaa ediyor?

Bu aşamada sorulan soru: Suudi Arabistan\’a sığınan Tunuslu Bin Ali, Mısır\’da sadece tek ayağı üzerinde duran Mübarek 30 yıldır ABD ve AB\’nin ekonomik ve siyasi emir ve desteğiyle halklarına cehennemi yaşatmıyorlar mıydı? Şimdi ne değişti?

Şimdi \’terörle savaş\’ bahanesinin \’Amerikan demokrasi\’ dalgasıyla yumuşatılması zamanı geldi…

Bunun ipuçlarını hem Soros hem Kemal Derviş 2 yıl once vermişti. \’Daha çok sosyal demokrasi!\’ demişlerdi!

ABD eski dışişleri bakanı Rice 2005\’de : \’Fas\’dan Pakistan\’a 22 ülkenin sınırları değişecek!\’ dememiş miydi!

Bunun anlamı: \’Ülkeler küçük parçalara bölünecek, şehir devletler, küresel sermaye gruplarının hakimiyetine girecek. Daha çok yerelleşme, daha az ulus devlet formülü yerleştirilecek.\’ idi.

Anti Amerikan hissiyatın çok güçlü olduğu bu coğrafyada, patlamaya hazır işsiz ve yoksul kitlelerin gazının alınarak değişime itilmesi zamanı geldi.

AMA bu iki taraflı işleyen süreçtir.

İlk petrol savaşında, 1900\’lerin başında, benzer paylaşım süreçlerinden geçen coğrafyanın genetik hafızası, kutuplaşan dünyada beklenmedik bir çıkışa imza atabilir… Batının büyük korkusu işte bu minvaldedir!

ABD, AKP ve PKK \’Evet\’ Diyor!

\"\"Açıkca anlaşıldı ki PKK ve yandaşlarının \’boykot\’ manevrası Atlantik ötesinden kararlaştırılmıştı. İnce hesaplar yapılmıştı. \’Boykot-Hayır\’ cephesi bütünleştirilecek, Halk \’Hayır\’dan uzaklaştırılacaktı. Şimdi alenen ortada ki:

  • PKK \’EVET\’ diyor.
  • APO \’EVET\’ diyor.
  • BDP \’EVET\’ diyor.

AKP yalanlıyor ama iktidarın, \’evet\’e yol hazırlamak için adımlar attığını PKK liderlerinden Karayılan açıklıyor. \’Ateşkes kararının devlet ile Öcalan arasında sağlanan temaslar sonucu alındığını\’ söylüyor. \’Görüşme talebinin Türkiye Cumhuriyeti devletinden geldiğini\’ belirtiyor. Ve Güneydoğu Anadolu\’da faaliyet gösteren STK\’lar bir bir dökülüyor: Hepsi koro halinde \’EVET\’ diyorlar. Güneydoğulu işadamları da ekranlardalar. İmaj konusu düşünülmüş. Pek Amerikanca! Üstlerinde bir örnek beyaz gömlekleri var. \’EVET\’ diyeceğiz!\’ diyorlar. \’Daha derin ve geniş kapsamlı bir değişim süreci başlayacak. Bu referandum aslında yepyeni bir anayasaya ön basamak olacak.\’ Tercümesi \’Güneydoğuya özerkliğin yolu açılacak!\’

\’Baba, oğul ve kutsal ruh\’!

Tablo net! Pazarlık \’Sen bana Evet ver! Ben sana Özerklik!\’ çerçevesinde gelişiyor. İktidar ve terör örgütü arkalarında Amerika, \’Baba, oğul, ve kutsal ruh\’ olarak, hristiyan üçlemesini tamamlıyorlar. Fener Patrikhanesi, Sümela\’da Pontus\’a \’EVET\’ çığlıklarıyla onlara eşlik ediyor. Dengeyi kaçırmamak için, Ermeni kilisesinin Akdamar\’dan atacağı \’EVET\’! çığlıklarını, referandum sonrasına ertelediler. \’Van Ermenidir!\’ korosunun sahne alışını, 19 eylülde planlıyorlar. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh, kararlı! Türkiye topraklarını BOP haritasına uygun biçimde bölmeye \’EVET\’ diyorlar! Her birinin değişik sebepleri var. Ama oyunun kuralını Baba koyar. \’Baba\’, dünyayı işgal eden küresel şirketler. \’Baba\’, yerli işbirlikçi ve taşeronlara tabii ki hak ettiklerini verecek. En önemlisi, görevlerini layığıyla yaptıkları takdirde, onları deliğe süpürmeyecek. Kutsal Ruha gelince, bu haçlı oyununda PKK\’yı oynuyor. \’Baba\’ya yeni bir İsrail hediye etmek için çabalıyor. Görevi, en münbit maden ve petrol topraklarını Türkiye\’den ayırıp dünyayı yönetme hevesindeki çetenin emrine sunmak.! Yeni kurulan devlet, devamlı kaos üreten bir makine olarak, Amerikan kılıcını, Ortadoğu\’da sallayacak! Bush söylemişti. Türkiye Avrasya\’nın kilidi! Türkiye\’den Çin\’e kadar uzanan Avrasya, tüm dünyadaki doğal zenginliklerin dörtte üçünün sahibi! Avrasya\’ya açılan bu kilit kırılırsa, \’tek dünya devleti\’ne giden yol açılacak. Kaynakları giderek tükenen emperyalizmi, en az 100 yıl rahat yaşatacak ve savaştıracak, enerji ve madenler yağmalanacak!

Elazığ- Dersim- Diyarbakır hattı!

Bu projenin önünde duran güç Türkiye\’dir. Hükümetler tamamdır da halk \’halledilememektedir! 100 yıldır tüm zaafları didiklenmektedir. Boşuna Rize\’den İskenderun\’a hatlar çizilmemiştir. Rize Çayeli Bakır yataklarından başlayın, Elazığ Maden\’e, Palu\’ya, Sivrice\’ye oradan Diyarbakır Ergani\’ye, İskenderun\’a inin. DÜNYA ÇELİK TRÖSTLERİ O HATTAN BESLENİR. Almanya 2. dünya savaşına o bölgenin kromundan aldığı güçle girmiştir. Atatürk\’ün vefatından bu yana, dünya tröstlerinin gözü maden diyarı Maden\’de, Ergani\’de, Bakır diyarı DİYARBAKIR\’da, gümüş kapısı DER-SİM\’de (bkz C. Özakıncı) ya da Tunç elleri Tunceli\’dedir. Yani Elazığ- Dersim- Diyarbakır hattında 100 yıldır yaratılan kaosun nedeni bellidir. Lütfü Ergene dostumuz, muazzam arşivi ile bana ışık oluyor. Bakın ne diyor: \’Yıl 2010. Başta Almanya, İsveç ve Norveç olmak üzere dünyadaki çelik üreticisi ülkelerin yıllık ortalama bir milyon ton civarında ham Krom ihtiyacını karşılamaya devam eden Türkiye, bir çılgınlık sonucu hala Krom destekli -yani nitelikli- çelik üretememektedir. Türkiye\’de Demir Çelik İşletmeleri diye boy gösteren fabrikalarda ise ne yazık ki neticede basit anlamda inşaat demiri üretilmektedir. Nitelikli çelik üretmek için gerekli olan ham Krom\’u ferrokrom haline dönüştürme faaliyetinden, Elazığ Ferro Krom fabrikası özelleştirilip kapatılarak vazgeçilmiştir.\’ Tıpkı İskenderun Demir Çelik\’in kuruluş aşamasında ABD, gizli raporlarla \’Türkiye\’deki bu gidişin durdurulması\’ emrini verdiyse (Bkz. A. İlhan Hangi Atatürk), Ferro krom\’un da akibeti farklı olmamıştır. Türkiye her ağır sanayi adımında engellenmiş, \’Sen ham maden sat! Yoksa bedel ödetiriz!\’ denmiştir.

\’EVET\’ ile paylaşılacak Hazine!

Kısacası bölge bir hazinedir. Küresel çete, ÖZERK KÜRDİSTAN aşamasında, bu hazineyi bölge ileri gelenleri, işadamları, örgüt yandaşlarıyla \’paylaşacağı\’ mesajını yaymaktadır. Aynı anda \’işine bakmaktadır\’! (Afganistan\’da Irak\’da da aynı mesajları vermişti. İşgal başladığında önce içerdeki yandaşlarını temizledi.) Küresel çetenin en önemli işi, kucağında büyüttüğü siyasiler, ekonomistler hukukçularla önündeki tüm engelleri kaldırmak için bir Anayasa yapmaktır. Bunun ilk aşaması olan REFERANDUM yasadışı şekilde gündeme taşınmıştır. EVET için \’Yedi düvel\’ çalışmaktadır. Çünkü EVET, Ergani, Çayeli, Tunçeli, Maden kromu, altını bakırı gümüşü petrolü demektir. O nedenle, ABD ve Avrupalı büyükelçi ve konsoloslar, \’EVET\’ çığlıkları atarak yurdun dört bir yanını dolaşmaktadır.En çok ziyaret edilen bölge ne hikmetse (!) ELAZIĞ- ERGANİ hattıdır. (Dipnot 1) Onlar küresel şirketlerin memurlarıdır. 300 küsur yabancı şirket , ŞİMDİLİK, Danıştay ve Anayasa mahkemesi engelleriyle \’uğraşarak\’ bu servete el koyabilmektedir. Yeni Anayasa ile önlerindeki tüm engeller kalkacak, hazine ayaklarının dibine düşecektir! İşte bu nedenle dünyayı yöneten küresel şirketler koro halinde \’EVET\’çidir. EVET ile ele geçecek servet, Suriye sınırında 4 trilyon dolarlık petrol, (dipnot 2), güneydoğunun münbit topraklarında yatan bakıra yani altına, gümüşe, kroma, doğrudan el koyma imkanı.. Servetin boyutunu siz hesabedin! Selim Kotil, küresel çetenin ,iktidarla üleşiminden örnekler veriyor: \’Örneğin İsrail devletini kurduran Rothschield ailesi ile Başbakanın damadının genel müdür olduğu Çalık Grubu, Anatolia Minerals firmasında % 50 şer ortaklar. Bu firma 4 milyon dönüm arazi kapatmış durumda. Fethullah Gülene yakınlığı ile bilinen Koza Grubu 6 milyon dönüm arazi ve 500 ruhsatla bu işin en önünde.\’

EVET için her şey mübah!

İşte bu üleşim nedeniyle, AKP hükümeti, Yabancılara Toprak Satışı Kanununu Yargıya takılmadan geçirmek zorunda. Tapu kanununu çıkarmak Yabancı Şirketlerin Taşınmaz Mal Edinmelerine izin vermek zorunda. Bunların önünde duran yargıyı ezip yoketmek zorunda. EVET çıkarsa, bu yağmaya karşı açılmış tüm davalar kapanacak. Küresel \’Baba\’ topraklara madenlere petrole el koyacak, \’Oğul\’ deliğe süpürülmeden koltuğunda kalacak ve hazineden pay alacak, \’kutsal ruh\’ kukla devletten pay kazanacak, saraylarda yaşayacak. Feodal ağalıktan krallığa sıçrayacak. Yöre halkı acından ölmeye devam edecek. Bugün Silvan\’da iftarını açacak ekmeği olmadığı için kendini asan \’Hacı\’nın, iftar açmak için gideceği bir evi de olmayacak.Bu kabus gerçekleşirse, Güneydoğu Anadolu, Afganistan , Pakistan ve Irak halkının kaderini paylaşacak! Bu bir yedi düvel oyunudur. Ve oyunun son perdesidir. Bu oyunda batının 300 küsur şirketi, ağzından salyalar akıtarak, diş geçirdikleri doğal zenginliklerimize el koymak için yeni Anayasa beklemektedir. Durum artık PARTİLER ÜSTÜ bir durumdur. Ne yazıkki gerçek bir muhalefet uzun yıllar önce budanmış ve yeri boş kalmıştır. Lider olabilecek kişiler öldürülmüş ya da içeri tıkılmıştır. EVET\’in geçmesi halinde, \’aydın\’ sıfatlı pek çok kişi de aynı akibeti paylaşacaktır. Görev HALK\’ındır! Hangi partiye yakın olunursa olunsun, Türkiye\’nin Bekası için, bu milletin geleceği, varlığı, devamı için, emperyalist odakların son oyunu bozulmalıdır! HAYIR demek farzdır.

DİPNOT

Tarih: 28 Temmuz 2009 Konsolos Hallberg Elazığ\’a geldi ABD Adana İkinci Konsolosu Kurt Hallberg, Elazığ Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu\’nu ziyaret etti. Konsolos Hallberg, Selmanoğlu\’nun makamında gerçekleşen ziyarette Türkiye\’nin Adana veya Ankara\’dan ibaret olmadığını, büyük bir ülke olduğunu belirterek, \’\’Türkiye, büyük ve zengin bir ülke. Bu yüzden daha iyi tanımak için gezmemiz lazım\’\’ dedi. Türkiye\’nin AB\’ye üyelik sürecinin devam ettiğini ifade eden Hallberg, Türkiye\’nin ekonomisinin küresel krize rağmen iyileştiğine işaret etti. Başkan Selmanoğlu da Hallberg\’i ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Türkiye\’nin büyük bir devlet olduğunu kaydeden Selmanoğlu, \’\’Küresel kriz gelse bile Başbakanımızın kaydettiği gibi teğet geçmektedir. Alınan çok güzel radikal kararlarla ülkemiz inşallah önümüzdeki dönemde daha rahat edecek, ekonomi daha rahatlayacaktır. Türkiye gerçekten Avrupa\’da hissedilebilir şekilde büyük bir devlet, ekonomisi büyük. İnşallah daha güzel günleri birlikte yaşayacağız diye düşünüyorum\’\’ diye konuştu. Selmanoğlu ve Hallberg bir süre basına kapalı olarak görüştü. Hallberg\’in Elazığ\’daki ziyaretlerinin ardından Diyarbakır\’a geçeceği öğrenildi. Tarih: 26 Mart 2010… Avusturya Büyükelçisinden Vali Erol\’a Ziyaret Bir dizi incelemede bulunmak üzere Elazığ\’a gelen Avusturya Büyükelçisi Hiemaria Gürar Elazığ Valisi Muammer Erol\’u makamında ziyaret etti. Bugün Elazığ\’a gelen ve bir dizi incelemelerde bulunacak olan Avusturya Büyükelçisi Hiemaria Gürar Elazığ Valisi Muammer Erol\’u bu sabah makamında ziyaret etti. Büyükelçi ziyarette Elazığ Valisi Muammer Erol\’dan Elazığ ile ilgili bilgiler aldı. Ziyaretten sonra bir değerlendirme yapan Avusturya Büyükelçisi Hiemaria Gürar, sadece Ankara\’da kalmak istemediklerini, zaman zaman Türkiye\’nin değişik bölgelerine ziyarette bulunduğunu ve bu kapsamda Elazığ\’a geldiğini ifade etti. Elazığ\’a ilk defa geldiğini ifade eden Avusturya Büyükelçisi Hiemaria Gürar, Elazığ\’ın ekonomik potansiyelleri hakkında bilgiler alacağını belirtti. Avusturya Büyükelçisi Hiemaria Gürar, Fırat Üniversitesine de bir ziyarette bulunacağını kaydetti. Elazığ Valisi Muammer Erol ise ziyareti anısına Avusturya Büyükelçisi Hiemaria Gürar\’a bir kilim hediye ederken, büyükelçi de Elazığ Valisi Muammer Erol\’a Avusturya\’yı tanıtan bir kitap takdim etti. Kaynak: http://www.elazig.gov.tr/h1090-avusturya-buyukelcisinden-vali-erola-ziyaret.html

DİPNOT 2

Mehmet Emin Koç yeni mesaj\’da yazdı: \’AKP hükümeti, Suriye sınırımızdaki 2 Kıbrıs büyüklüğünde mayınlı araziyi İsrail\’e, temizlemek karşılığında hiçbir bedel almadan sadece mayınları temizlemek karşılığında 49 veya 99 yıllığına İsrail başta olmak üzere ecnebi firmalarına devretmeye çalıştı. Anayasa Mahkemesi iptal etti (23 Temmuz 2009)… İngiliz Specialist Gurkha Services Şirketi ile ortak Pekkan Şirketler Grubunun Başkan Yardımcısı Adnan Volkan Pekkan, Suriye sınırındaki mayınlı arazide en az 4 trilyon dolarlık petrol rezervi bulunduğunu açıkladı.\’

Neden mi HAYIR?

Bugün Feleknaz aradı. O, Adıyaman\’da bir tekel işçisiydi. Ankara çadırlarında tanışmıştık. Adıyaman tekel işletmesinin, hüzünlü, yıkık dökük binasında yeniden karşılaşmıştık. Arkamızda uzanan altın sarısı balyalar, yıkık çatıdan giren yağmurda ıslanıyorlardı. Cumhuriyetin damgasını taşıyan küçük tahta tütün masalarının bıçak kesiklerine giren yağmur damlaları yerdeki su birikintilerine telaşla düşüyordu. Bir zamanlar Feleknaz\’ların oturduğu küçük iskemleler sağa sola dağılmışlardı. Tütün bandı sessiz, üzeri tütün tozu yağmur karışımıyla kaplı, bize bakıyordu. Aşağıda yemekhaneye toplanmış tekel işçisi kadınlar, çaresizliklerini haykırıyorlardı.

Feleknaz mı? O artık 4Cli. Birçok diğeri gibi köleleşti. Sahipsiz kaldı, parasız kaldı, kış soğuğunda kaldırımlarda yattı. Sonunda verilen parayı aldı. Yaşaması lazımdı!

Bana soruyor? \’Evet\’ mi? \’Hayır\’ mı?
\’Senin fikrini öğrenmek istedik!\’ diyor.

Konuyla ilgili aldığım ilk telefon ya da ileti değil bu. Yazdığım ilk yazı da olmayacak. Ama bir şey anladım. Sözler anlaşılabildiği oranda etkili. Ve anlaşılabilmesi, anlatanın becerisinde gizli!

Yani, \’Halk anlamıyor!\’ lafı işin bahanesi. Anlatın o zaman. Anlatabilin! Anlatabilelim! En azından neden anlatamadığımızı, neden aktaramadığımızı, neden bilgiyi karşı tarafa geçiremediğimizi bilelim!

Bizim derdimiz, bildiklerimizi birbirimize anlatmak değil ki! Bildiklerimizi, bilgi alması engellenmiş, her yolla kandırılmış, aldatılmış, açlıktan bitap düşmüş, işsizlikten dumura uğramış olanlara aktarabilmek…
Bağımsız Türkiye Partisi, İşçi partisi, Yeniçağ Gazetesi ve Ulusal Kanal\’ın \’neden HAYIR\’ duyuruları en kolay anlaşılır ve etkili olanlar. Onlardan bir derleme yapalım.

Neden mi \’HAYIR\’?

82 Anayasasının daha da şeddelisi ve aynı odaklarca hazırlanan bir Anayasa ile, bu milletin bugüne kadar kazandığı tüm haklar gaspedileceği için!
Bugüne kadar ANAYASA MAHKEMESİ ve DANIŞTAY\’ın DUR dediği tüm belalar yasalaşıp Türk milletinin önüne geleceği için!

Nedir Yargının \’DUR\’ dedikleri bir bakalım.
Türk halkı HAYIR oyuyla, neye HAYIR demiş olacak sıralayalım:

HAYIR demek,
Küresel sermayenin sırtlanlarının TOPRAKLARIMIZA; MADENLERİMİZE, SUYUMUZA elkoymaya KANUNEN hak kazanmasına HAYIR demektir.…

Şu anda yasa dışı olarak ülkemizde faaliyet gösteren 350 yabancı maden şirketinin, tüm doğal kaynaklarımızı, suyumuzu, borumuzu, petrolümüzü ve neyimiz varsa hepsini YASAL OLARAK talan etmesine HAYIR demektir!

HAYIR demek,
Suriye sınırımızda Kıbrıs\’ın 3 katı büyüklükteki mayınlı arazi ve altında yatan trilyonlarca dolarlık petrole İsrail\’in el koymasına HAYIR demektir.

Büyük bir çoğunluğu elden çıkarılmış olmakla beraber, henüz hala bizim olan, ağır sanayi işletmelerinin, limanların, KİT arazilerinin, pul parasına yabancı sermaye ve yerli işbirlikçilerine YASAL OLARAK peşkeş çekilmesine HAYIR demektir.

Tekel işçilerinin can siperane direnişleri sonucu, Danıştay tarafından durdurulmuş olan 4C kölelik yasasının, tüm çalışanları kapsamasına HAYIR demektir.

HAYIR demek,
Tüm memurların, hükümet tarafından kurulan bir komisyonun oyuncağı haline gelmesine, dilencileştirilmesine, 9000 iş günü çalışıp, ölünce emekli olmaya HAYIR demektir.

Meralarımızın, hazine arazilerimizin yabancılara tahsis edilmesine HAYIR demektir.
\’Paran kadar sağlık\’ politikasına, eczanelerin yok edilmesine HAYIR demektir.

Tarım ve hayvancılığın yok edilmesine HAYIR demektir.

Danıştay tarafından satışı durdurulan, şeker fabrikalarının, tarım çiftliklerinin YASAL OLARAK satışının önünün açılmasına HAYIR demektir…

Genetiği değiştirilmiş ürünleri sofranıza iteleyen küresel şirketlere HAYIR demektir.. Unakıtan\’ın Gül\’ün Erdoğan\’ın çocuklarının milyon dolarla oynarken her dört gençten birinin işsiz kalmasına HAYIR demektir..
HAYIR demek,
Türk ordusunun Paralı askere dönüştürülme projesine HAYIR demektir..
Güvenlik güçlerinin elini kolunu bağlayan AB uyum yasalarına HAYIR demektir.
ABD ile istihbarat paylaşımına HAYIR demektir.
100 yıldır Batının elinde oyuncak olan tarikatlara, etnik ırkçı bölücülük yapan odaklara HAYIR demektir.

HAYIR demek tüm bu saydıklarımıza HAYIR! YETER! DUR! demektir!.

\’EVET\’in arkasında sırtlan dişlerini gıcırdatan Yedi Düvel vardır!.. Bu referandum, küresel sermayenin Türkiye\’yi işgal planında çok önemli bir adımdır.
Avrupa ve Amerika\’dan yükselen sesler, koro halinde \’EVET\’ demektedir. Pentagon, Washington, Brüksel \’EVET\’ demektedir. İsrail \’EVET\’ demektedir…Barzani \’EVET\’ demektedir.

Fethullah Gülen, Pensilvanya\’dan:
\’Değil sadece kadını erkeği, çoluğu çocuğuyla hatta imkan olsa mezardakileri bile kaldırıp \’evet\’ oyu kullandırmak lazım\” demiştir.

Abdullah Öcalan, Kandil ve BDP, referandumu boykot\’ görüntüsü altında \”evet\” propagandası yapmaktadır. AKP, hergün şehit cenazesi kalkarken terör örgütüyle aynı safta yeralmamak için BDP\’ye \’boykot\’ cenahını uygun görmüştür.

BİZ işte tüm bu rezilliğe HAYIR diyoruz!

Faşist bir siyasi parti elinde tüm insan hakları ve demokratik özgürlüklerin yok edilmesine HAYIR diyoruz!
.
Tüm yasal haklarımızın , küresel çete emriyle, iktidar eliyle gaspedilmesine, konuşma, düşünme, yazma hürriyetimizi kaybetmeye HAYIR diyoruz. İzlenmeye, dinlenmeye, fişlenmeye HAYIR diyoruz.

Yargıçların bir parti tarafından atandığı ve bir partili olarak vatandaşı yargıladığı bir düzenin kurulmasına HAYIR diyoruz! İnsan hakları, Demokrasi Özgürlük çığlıklarıyla tüm haklarımıza el konulmasına HAYIR! diyoruz.

Suçunun ne olduğunu bilmeden, \’kurbanlık koyun gibi\’ içerde tutulan gazeteci, parti başkanı, subay ve aydınların hayatının gaspedilmesine HAYIR diyoruz..

TUNCAY, MUSTAFA, UFUK, DENİZ VE DİĞERLERİ
Biliyoruz ki her gecenin sabahı var. Ve bu sabah yakın.
Yeter ki siz ruhunuza ve bedeninize iyi bakın!

Bu Gidişin Bir Başı Var Bir De Sonu

\"\"Bu gidişat çok önceden belirlenmişti! 100 yıl önce bugün hedeflenmişti!

Yıl 1912. Amerikan başkanı Woodrow Wilson .. Türkiye\’yi paramparça eden ünlü Wilson ilkelerine adını veren kişi… Türkiye sınırları içine bir Kürdistan ve bir Ermenistan haritaları çizen Amerikan başkanı.. Bakın ne diyor:

\’Amerikan kapitalizminin temel hedefi, zayıf ülkelerin hammaddelerini ve ulusal pazarlarını açık birer kapı olarak tutmaktır. Bunun için diplomasi ve gerekirse zor kullanılmalıdır…\’

Geçenlerde Dışişleri Bakanı işte bu Wilson\’ın adıyla anılan ödüle layık görüldü…

Wilson\’ın 100 yıl önceki planı neydi? Petrol coğrafyasına bir Kürt ve bir Ermeni Devleti oturtmak…

O zaman ince ince hesapladıkları, Türkiye\’yi bölme ve yutma hayalleri gerçekleşmedi. Kuyruklarını ardlarına kıstırıp bir daha gelmek üzere gittiler…

Türkler inanılmaz şartlarda yaptıkları savaştan galip çıktılar. Yedi Düvel buna ağızları köpürerek \’Türk Mucizesi\’ dediler..

Ardından yepyeni bir ülke kuruldu. Türkler ulusal kaynaklarına sahip çıkıyorlardı. Ardı ardına fabrikalar açtılar. Uçaklar, Arabalar yaptılar. Madenlerini işlemeye başladılar, Petrol aradılar…Tarıma yol verdiler, yurttaşlar yarattılar.

Ama içerde işi bozulanlar vardı. Onlar kullanıma hazırdı.. … Kürt Sait isyanı Lozan\’da Musul meselesi masadayken, Dersim İsyani, Hatay için direnilirken tezgahlandı.

Batıya hayran ayran budalaları!

1930\’lardan itibaren koyun postlarına bürünmüş \’uzmanlar\’ genç cumhuriyeti ziyaret etmeye başladı.. Her şey yeniden kurulurken maskeli sırtlanlar Ankara\’da boygösterdi .. Tanzimat kafalı Batıya ayran budalası gibi hayran \’münevverler\’, yabancı emeller için uygun arazi şartları sağladı. 1938\’de milletin önderi öldü ve geride kalanlar hemen Batı\’ya koştu! İngiliz ve Fransızlarla üçlü anlaşma imzalandığında , Gazi Paşa\’nın ölümünün üzerinden 5 ay geçmemişti. Gazi paşa\’yı \’anlamayıp sadece inananlar\’ asıllarına rücu ettiler!

2. paylaşım Savaşına kadar \’ecnebi uzmanlar\’ yurdun tüm açık yaralarına dair raporlarını hazırladılar…

2. Dünya savaşı ile bir süre ara verdiler.. Yalta\’da yeni bir düzen kuruldu artık Avrupa\’nın mührünü Amerika alacaktı

Savaşın sonunda \’yeni dünya\’ sırtlanları İsmet İnönü\’yü bir sömürge anlaşmasına daha razı ettiler. Marshall yardımı çerçevesinde imzalanan anlaşma, Kurtuluş\’dan 24 yıl sonra Türkiye\’yi esir etti.

Önce Dünya Bankası ve İMF denetimine girdik. Sonra NATO\’ya alındık Bedelini Korede kanla ödeyecektik. Üstüne üstlük \’Canım Amerika!\’ diye şarkılar söyledik!Hollywood filmleri seyrettik, Dean Martin, Frank Sinatra dinledik..

1956\’da küresel elitin önde gelen ismi, Rockefeller, ABD başkanı Eisenhower\’a: \’Türkler oltada balık! Yeme ihtiyaçları yok!\’ diyordu.. Sonra Ortadoğu\’daki yüksek idealleri için, işlerine gelen hükümetleri iktidarda tutmak işlerine gelmeyenleri devirmek amacıyla yardım fonlarının kullanılacağı\’ karara bağlanıyordu..

1966\’da NATO haberalma tesislerine kapıyı açtık. Tüm istihbaratımızı ABD\’ye devrettik.

1971\’de \’Büyük Türkiye\’ hayallerimizin bedelini birbirimizi kırdırarak ödettiler Ardından bir darbeyle işi bitirdiler!

Uslanmayıp 1974\’de Kıbrıs barış harekatını yapınca ASALA terörünü başımıza bela ettiler! Ama biz yılmadık, müttefikimize daha sıkı sarıldık..

1980\’de Sovyetlerle sanayi işbirliği, hızlı sanayi atılımları sürerken bir CIA darbesiyle daha sarsıldık..

1984\’de Türkiye ağır sanayi hamlelerine Güneydoğu Anadolu Projesini ekledik. PKK ile ödüllendirildik!

Sevr Hortladı!

100 yıllık Kürt devleti hayali paketlenip Türkiye\’nin önüne kondu. Ve SEVR HORTLADI, kabusumuz oldu..

Fulbright burslarıyla yetiştirdikleri liderleri getirip ülkemizin başına koydular…

1991\’de başa geçirdikleri Turgut Özal\’a kukla bir Kürt devleti için ilk adımları attırdılar.

Çekiç Güç kontrolünde bir Kürdistan devletinin tohumunu attılar..

Irak\’ın kuzeyi güvenli bölge ilan edildi ve PKK Çekiç Güç kontrolünde pamuklar içinde yetiştirildi!

Derken Özal, \’Bir Türk-Kürt Federasyonu\’ndan\’ bahsediverdi!

Bu arada on binlerce vatan evladı yitirildi….

1995\’de Avrupa Birliği \’Kürt Sorununu askeri tedbirlerle ortadan kaldıramazsınız!\’ diyordu. İçerdeki besleme koro onaylıyordu. Bu ülkenin has vatandaşları Azınlık konumuna oturtuldu…

Aynı anda Türkiye\’nin Gümrük Birliği ile eli kolu bağlandı! Yani tüm gelirlerine el kondu, üretimi durduruldu, terörle mücadelede deli gömleğine sokuldu.

1999\’da Apo Türkiye\’ye verildi. Artık İmralı\’dan terörü yönetecekti!

Vatan evladı ölmeye devam etti!

2002 de Türkiye\’ye bir sessiz darbe yapılacak, oyunun son perdesi sahnelenecekti.. Küresel elit, Sevr hükümleri karşılığında AKP\’ye iktidar koltuğunu verdi!

2004\’de Avrupa Birliği Uyum Yasaları önümüze geldi… Bu yasalarla ellerimiz arkadan bağlanıyor, teröriste ise \’VUR!\’ deniyordu.

Vurmaları için gerekli tüm silahlar, Irak ve Güneydoğuya NATO uçaklarıyla aktı… Ordunun sınır ötesi harekatı sınırlandırıldı. İstihbaratımız ABD ve İsrail istihbaratının içinde eridi ve kayıplarımız, 10 yıl içinde 50 kat arttı.

Eşzamanlı olarak Bölgesel Kalkınma ajansları, ikiz yasalar ve yerel \’iktidar\’ girişimleri teröre zemin hazırladı.

Medya vasıtasıyla zehir enjeksiyonu had safhadaydı. Basın tümüyle işgal altında ve köşe başlarını tutanlar. \’Sahiplerinin sesi\’ olmaya can atmaktaydı!

Üniversiteler şirketleşmeyi tamamlıyorlardı. İşbirliği yapan akademisyenler rüyalarında göremeyeceği imkanlarla donatıldı.

2007\’de Amerikan istihbaratçılarından oluşan bir ekip Ankara\’ya yuvalandı.

Gözleri gören, kulakları duyan, burnu koku alan helal süt emmiş vatan evlatları kralın çıplak olduğunu yazıp çizdiler. Ortalığa korku salındı. Konuşmaya başlayanlar dinlendi, terörle mücadelede üstün hizmeti olanlar Silivri\’ye davet edildi..(!)

Artık \’YETER\’ diyenler…

Şimdi geldiğimiz noktada her şey apaçık ortada! Düşman belli..Hem de 100 yıldan beri, hiç değişmedi.

Çokuluslu şirketlerin kontrolünde ABD ve Avrupa Birliğinin elitleri, ve onların denetimindeki mali ve siyasi kurumlar, İMF, Dünya bankası, NATO! Ve tabii içerde onların planlarını yürürlüğe koyan işbirlikçi hükümetler !. Artı Sivil Toplum diye altımızı oyan ajanlar ve onların maşalarının ucunda sallananlar…

Hepsini toplasanız 10 bin kişiyi bulmazlar!

Geride 72 milyon var. İşsiz ve yoksul bırakılmış, dini ve etnik olarak parçalanmış, şehit düşmüş, gazi olmuş, kan kusan, göz pınarları akan 72 milyon..

Psikolojik savaşın her türlüsüyle karşılaşmış, çok hırpalanmış, örselenmiş ama sağduyusunu kaybetmemiş, sabrı defalarca denenmiş bir millet… Sessiz ama derinden, son anda \’YETER\’ diyen…İşte bu nedenle ZALİMler bu milletten korkuyor ve oyun üzerine oyun kuruyor.

Bu millet artık Terörün Washington ve Brüksel\’den fışkırdığını biliyor. Batıyla ittifak yapanların, eşbaşkan olanların bu kan kaybını durduramayacağını da!

Eylüldeki referandum halkın bu bilincinin keskin bir göstergesi olacaktır.. Halk gücünün farkına vardığı zaman başka bir dönem başlayacaktır!

Allah tüm şehitlerimize RAHMET eylesin!!! Onların kanı yerde kalmayacak!