Maymunlarda Mafyavari Oluşumlar

Bakıyorum maymun hikayeleri ilgi çekmiş, bir maymun hikayesi daha yazayım:

Deney için yine maymunlar kullanılıyor. Kafesin en üstüne, tazzikli su verecek bir musluk, onun altına bağlanmış birkaç muz ve bu muza erişmek için altına konulmuş merdiven.

Olay şu; kafese bir maymun konuluyor. Maymun bir süre sonra muzu almak için merdivene tırmanıyor ve tam muzu almak üzereyken tazzikli su ile geri püskürtülüyor. Bu deneme defalarca tekrarlandıktan sonra maymun artık muzu almak için bir hamle yapmıyor. İlk maymunu kafesten çıkarmadan ikinci maymun kafese konuluyor. İlk maymunun başına gelenlerin aynısı ikinci maymunda da tekrarlanıyor.

Derken üçüncü maymun kafese konuluyor. Oda muza ilk hamleyi yaptıktan sonra tazzikli su ile geri gönderiliyor. İkinci deneme de iki maymun üçüncü maymunu yukarı çıkmaması için biraz tartaklıyor. Ve üçüncü denemelerden vaz geçiyor.

Kafese bu sefer dördüncü maymun konuluyor. Daha maymun ilk hamlesini yapmaya hazırlanırken, ilk üç maymun tarafından tartaklanıyor. Ve dördüncü maymun bir daha muza erişmek için hamlede bulunmuyor.

Kafese bir zaman sonra beşinci maymun konuluyor. Oda ilk dördü gibi muza hamle yapmak üzereyken ilk dört maymun tarafından tartaklanıyor. Ama görünen manzara neden dayak yediğini bilmeyen dördüncü maymunun beşinci maymunu diğer ilk üç maymundan daha fazla tartakladığıydı.

Acaba ortama yeni katılan maymun mafyavari oluşum içinde kendini daha mı yukarılarda görmek istiyor nedir? Bir an geniş ve ağır abilerle dolu bir ortama girmek isteyen bir birey gözümün önüne geliverdi…

Leave a Comment