Seks

\"\"Cumhuriyet seks\’enyedi yaşında.
Seks\’enbir şehrimiz var.

Yasama organı
Yürütme organı
Yargı organı
En az üç yani.

Anayasa madde seks\’en…
Milletvekili tarifi.

Seks\’en şehirden vekil çıkardı AKP.
Seks\’enbirinci Tunceli\’den ne çıktı?
Yüzde seks\’enbir hayır.

Zaten, niye gitmiştik sandığa?
12 Eylül seks\’enden.

Hakkındaki dava sayısı seks\’endört.
Başbakan muhalefete seslendi…
Benim boyum bir seks\’en beş.

Bakan\’a cetvel hediye ettiler hemen.
Seninki kaç santim?

Elektriğe bir yılda yüzde seks\’en, emekliye bir yılda seks\’en lira zamcık yapıldı. Sigara tüketimi yüzde seks\’en bir arttı. Seks\’en iki bin ithal koyun geldi. Erbakan seks\’en dört yaşında genel başkan oldu. Tohumun yüzde seks\’en beşi dışardan… Türkiye insani gelişmede seks\’en altıncı sırada… Ahalinin yüzde seks\’en yedisi kan grubunu bilmiyor. Öğretmenlerin yüzde seks\’en sekizi borç batağında… Dayak yiyen kadınlarımızın oranı yüzde seks\’en dokuz.

Kafamıza takılan numara olduğunda güzel güzel 118\’i arıyorduk… Durup dururken n\’aaptı bu arkadaşlar? 118 seks\’en… E fındığı da viagraya çevirip, aganigi naganigi yapmışlardı zaten.

Geçen yıl 41 tane mesir macunu kapan Bülent Arınç, bu yıl rekor kırdı, 120 tane kaptı, \”Nasıl anlatacağımı bilemiyorum, mükemmel bi şey, bize bu heyecanları yaşatanlara teşekkür ediyorum\” dedi…
Sonra da, CHP milletvekiline ikram etti, \”Sizin ihtiyacınız var\” dedi.

Sahi, neydi bunların şarkısı…
Bana her şey seni hatırlatıyor!

Leave a Comment