Yargıtay Son Noktayı Koydu

\"\"YARGITAY 13. Hukuk Dairesi, bankaların müşterilerinden aldıkları \’kart ücreti\’ne ilişkin emsal bir karara imza attı

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi, bankaların müşterilerinden aldıkları \’kart ücreti\’ne ilişkin emsal bir karara imza attı. Karara göre, bankalar, müşterilerinden kredi kartı ücreti talep edemeyecek. Tüketici Hakem Heyeti\’nin verdiği, \’kredi kart ücreti\’nin alınmamasına ilişkin kararın iptalini görüşen Yargıtay, davacı bankayı haksız buldu.

Emsal teşkil eden karara giden yolu bankadan aldığı kredi kartının yıllık ücreti olan 30 YTL\’nin tüketici haklarına aykırı olduğu iddiasıyla Zonguldak Tüketici Hakem Heyeti\’ne başvuran H.A. açtı. H.A.\’nın başvurusunu değerlendiren Zonguldak Tüketici Hakem Heyeti, kredi kartı ücretinin iptaline karar verdi. İlgili banka kararın iptali için Zonguldak 1. Asliye Hukuk Mahkemesi\’ne dava açtı. Mahkeme, bankanın müşterisine imzalattığı sözleşmede kredi kart ücretinin alınacağının belirtildiğini ve bu nedenle Tüketici Hakem Heyeti kararının iptaline karar verdi. Mahkemenin verdiği kararı bozan Yargıtay, bankaların hazırladığı sözleşmelerin \’tüketici aleyhine\’ olduğuna dikkat çekerek bu sözleşmelerin 12 punto siyah koyu harflerle düzenlenmediğini kaydetti.

Kararda, \”Davacı, tüketiciyi kart kullanımı ücreti adı altında bir külfete sokan sözleşme hükmünün tüketici ile ayrıca müzakere edilerek kararlaştırıldığını iddia ve ispat edememiştir. Böyle olunca sözleşmedeki kredi kartı üyelik ücreti alınacağına dair hükmün açıklanan yasa ve yönetmelik hükümleri karşısında haksız şart olduğu kabul edilmelidir\” denildi.

……………… Bankası Genel Müdürlüğü\’ne,

Konu: Kredi kart yıllık ücreti hk.

………… ………… ………… ………… nolu kredi kart hamiliyim.

……/……/2007 son ödeme tarihli Hesap Bildirim Cetvelinde yer alan ………,…… YTL. tutarlı kredi kart yıllık üyelik ücreti talebiniz haksız olup Hesap Bildirim cetveline itiraz ediyorum.

Talep edilen ………,…… YTL kredi kart yıllık üyelik ücretinin bir sonraki hesap bildirim cetvelindeki tutardan mahsubunu dilerim.

Adı, Soyadı

İmza

……………… KAYMAKAMLIĞI

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI\’NA

Başvurucu: ……………… ……………………
Karşı Taraf: ……………… Bankası AŞ.
Adresi: ……………………………………………
Konu: Kredi kart yıllık ücretinin iadesi hk.
Olay:

Karşı taraf Yapı Kredi Bankası AŞ.\’nin çıkarmış olduğu ………… ………… ………… ………… no\’lu kredi kart hamiliyim.

Kredi kartıma ait ……/……/200… son ödeme tarihli hesap ekstresi ile kredi kart üyelik ücreti adı altında ………,…… YTL para tahakkuk ettirilmiştir.

Karşı taraf ile aramda tanzim edilmiş KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ\’nin 10. maddesinde kart ücreti alınacağı belirtilmişse de, 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 6. maddesi gereğince, bu sözleşme sözleşme;

a. Önceden hazırlanmış, standart sözleşmedir.
b. Dolayısıyla sözleşme koşulları benimle müzakere edilmemiştir.
c. Sonuç olarak sözleşmenin 10. maddesi Yapı Kredi AŞ tarafından tek taraflı olarak sözleşmeye konmuş, haksız bir koşuldur.
d. Öte yandan sözü edilen sözleşmede kart ücreti olarak (gold card için) 30,00 YTL. alınacağı öngörüldüğü halde ………,…… YTL tahakkuk ettirilmiştir.
e. Aynı sözleşmenin 10/son maddesi ile de karşı taraf ücret ve faizlerin miktarlarını tek taraflı olarak arttırabilme yetkisini kendisinde tutmaktadır. Bu hüküm dahi 4077 sayılı yasanın 6. maddesi ve 5464 sayılı yasaya aykırıdır.

Bu nedenle alınmak istenen üyelik ücretinin haksız olduğuna ve tarafımdan ihtirazi kayıt ile ödenen bedelin bir sonraki hesap ekstresinden mahsubuna ilişkin talebimi içeren iadeli taahhütlü mektup karşı tarafa gönderilmiştir.

Ancak bir sonraki aya ait hesap ekstresinde bu ücret mahsup edilmediği gibi karşı taraf …………………… Bankası tarafından bu bedel sair suretle bana ödenmemiş, talebime ilişkin herhangi bir cevap da verilmemiştir.

Bu nedenlerle tahsil edilmiş bulunan ………,…… YTL\’nin, kredi kart üyelik ücretinin ödeme tarihi olan ……/……/200… tarihinden itibaren karşı taraf Banka\’nın 1 yıllık mevduata uyguladığı faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tarafıma iadesine karar verilmesini dilerim.

Ekler İsim-Soyisim

1- Üyelik sözleşmesi
2- ……/……/200… son ödeme tarihli hesap ekstresi
3- Karşı tarafa gönderilen iadeli taahhütlü yazı ve alındı belgesi

Leave a Comment